ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

Služby » Tlmočenie

Tlmočnícke služby našej firmy:

Naša firma poskytuje nasledovné druhy tlmočenia:
· Konzekutívne
· Šušotáž
· Telefonické

Bežne zabezpečujeme tlmočenie pri podujatiach, ako sú:

· Obchodné jednania
· Porady
· Veľtrhy a výstavy
· Školenia
· Predstavenie produktov
· a pod.

 Tlmočnícke služby je možné objednať:

· osobne v sídle firmy,
· telefonicky,
· E-mailom