ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

Služby » Preklady

Prijímanie a zasielanie prekladov:

Do našej kancelárie môžete požadované texty na preklad
• priniesť osobne,
• doručiť poštou,
• doručiť kurierskou službou
• zaslať E-mailom, alebo
• priamo zaslať z našej web-stránky cestou online objednávky.

Preklady vyhotovujeme v pomere 1:1, t.j. preklad má rovnakú grafickú úpravu ako východzí súbor, čo značí, že preklad napr. na str.12 zodpovedá východziemu textu na str. 12.

Preklady realizujeme vo všetkých bežne používaných formátoch:
• .txt
• .doc
• .ppt
• .pdf
• .