ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

Služby » Ceny tlmočenia

Na cenotvorbu za tlmočnícke služby vplývajú kritéria, ako sú:

• Náročnosť/odbornosť tlmočenia
• Miesto tlmočenia
• Dĺžka tlmočenia (minimálna fakturovaná doba tlmočenia je 3 hodiny)

Pri objednávaním tlmočenia je nám potrebné oznámiť:

• Dátum tlmočenia
• Jazyk z/do ktorého bude tlmočenie vykonávané
• Miesto tlmočenia
• Čas tlmočenia a predpokladaný rozsah v hodinách
• Oblasť, resp. o akú problematiku sa bude jednať.

V prípade tlmočenia mimo miesta sídla našej firmy sú objednávateľovi k cene za tlmočenie fakturované i cestovné náhrady v zmysle predpisov platných v SR. Viac pozri Obchodné podmienky.