ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

Služby » Ceny prekladov

Pokiaľ už máte svoju cenu, alebo cenu od našej konkurencie, pošlite nám ju, radi Vám predložíme lepšiu ponuku.

Na cenotvorbu za prekladateľské služby vplývajú dve zásadné kritéria, a to, či sa jedná o:

• Bežný preklad
• Úradný preklad
V prípade úradného prekladu sa preklad v cieľovom jazyku zväzuje s originálom vo východzom jazyku a je opatrený pečaťou a prekladateľskou doložkou úradného prekladateľa registrovaného na krajskom súde.

Ďalšími kritériami ovplyvňujúcimi cenu sú:

• Či sa jedná o aktívny/pasívny preklad
• Požadovaný termín prekladu

Aktívny preklad – preklad, kde východzí text je v Slovenskom jazyku a cieľový text je v cudzom jazyku
Pasívny preklad – preklad, kde východzí text je v cudzom jazyku a cieľový text bude v Slovenčine

Pre našich zmluvných (stálych) klientov realizujeme preklady za zmuvné/dohodnuté ceny, nižšie ako sú bežné.

V zásade platí, čim viac prekladov, tým väčšia je zľava a teda aj nižšia cena.

Ceny našich prekladov vychádzajú z tzv. normostrán/NS (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier podľa štatistických údajov v dokumente .doc).
Platba nasleduje až po odovzdaní prekladu na základe doručenej faktúry.
Viac pozri Obchodné podmienky.