ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

O nás » Náš tím

• Naše preklady realizujú spolupracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v prekladateľstve a tlmočníctve (nemčina, angličtina, čeština), v niektorých prípadoch narodení a pôsobiaci v zahraničí, kompetentní pre danú odbornú oblasť prekladu.
• Naši spolupracovníci sú schopní práce pod stresom, pracujú s nasadením a angažovanosťou.
• Sme sebakritickí a konštruktívni voči kontrole nami poskytovaných služieb.
• Máme dlhoročné skúsenosti s prekladmi a tlmočením v zahraničí.
• Používame odbornú terminológiu.
• Veľký dôraz kladieme na odbornú kvalifikáciu našich spolupracovníkov a skúsenosti vedúcich jednotlivých projektov.

 

Sila našej firmy spočíva v kompetencii a kreativite nášho tímu.