ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

FAQ

Často kladené otázky:

• Čo je bežný preklad?
Bežný preklad je preklad dokumentu bez úradného (súdneho) zviazania s originálom
• Čo je úradný (súdny) preklad?
V prípade úradného prekladu sa preklad v cieľovom jazyku zväzuje s originálom vo východzom jazyku a je opatrený pečaťou a prekladateľskou doložkou úradného prekladateľa registrovaného na krajskom súde
• Čo je normostrana (NS)?
1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami.
• Ako si zistím počet Normostrán?
Programom MS Word – štatistika – v cieľovom texte zistím súčet znakov s medzerami a podelím 1 800
• Ako Vám môžem doručiť doklad/dokument na preklad?
Požadovaný dokument na preklad nám môžete doručiť kedykoľvek osobne na adresu firmy, Emailom, poštou, alebo kurierskou službou.
• Ako mi doručíte vyhotovený preklad?
Pri právnických osobách zasielame preklady spravidla Emailom, v prípade úradného prekladu doporučenou poštou,
• Je možné dohodnúť zľavu na preklady?
Áno, závisí to od množstva prekladov, resp. je to vecou zmluvy (platí najmä pri právnických osobách).