ING. MILAN FREUND - MANAG

Preklady a tlmočenie
Slovensky Deutsch English

O nás

Firmu MANAG založil v roku 1997 Ing. Milan Freund, pričom ju od jej vzniku zameral na dve oblasti pôsobenia, a to na:

PREKLADY A TLMOČENIE

OBCHOD A OSTATNÉ SLUŽBY

Firma MANAG je v rámci PREKLADOV A TLMOČENIA zameraná ako na realizáciu odborných prekladov z rôznych oblastí, návodov na použitie, popisov strojov, montážnych návodov, návodov na údržbu, popisov produktov, či iných odborných technických i všeobecných textov, tak i na tlmočenie pri rôznych príležitostiach ako sú školenia, obchodné jednania a pod. najmä v jazykoch NEMECKÝ, ANGLICKÝ a ČESKÝ.

Taktiež poskytujeme uvedené služby PREKLADOV A TLMOČENIA aj súkromným osobám pre ich potreby.

Naše služby pre Vás: Odborné i všeobecné preklady a tlmočenie pre firmy, úrady i jednotlivcov.

Naše Motto: Freund (priateľ) je tu vždy pre Vás!