ING. MILAN FREUND - MANAG

Obchod a služby
Slovensky Deutsch English

Služby » Obchodné kontakty

Pracovníci firmy MANAG navštevujú v rámci podujatí v  štátoch Európskej Únie (najme v Nemecku) a tiež v SR často navštevujú rozličné stretnutia, mítingy, konferencie či stretnutia podnikateľov a za obdobie existencie firmy bola vybudovaná sieť obchodných kontaktov v rámci EU, ktorá je garanciou profesionálneho prístupu k požiadavkám klientov, resp. obchodných partnerov s požiadavkou na sprostredkovanie vhodného obchodného kontaktu.